× ABONNEREN

Invloed van ouders op beleving en gedrag van het kind tijdens tandartsbezoek

Kindertandheelkunde

Door op 08-09-2017

Doel van dit onderzoek was na te gaan welke invloed de aanwezigheid van de ouder heeft op de beleving van het kind en zijn gedrag tijdens de tandheelkundige behandeling. Daarnaast werd gekeken of er een relatie is tussen de tandartsangst bij ouder en kind.

In een gespecialiseerde kinderkliniek werden de ouders van 100 kinderen in de leeftijd van 7 ± 2,2 jaar willekeurig verdeeld in 2 gelijke groepen. In de eerste groep waren de ouders aanwezig tijdens de tandheelkundige ingreep. In de tweede groep konden de ouders meekijken via een ruit. Een onafhankelijke kindertandarts en de ouder scoorden het gedrag van het kind met behulp van de Venham Scale. De beleving van het kind werd gescoord aan de hand van de Wong-Baker Faces Rating Scale (FPRS), met 6 gezichtjes van lachend tot huilend en een schaalverdeling 0-10, na afloop van de behandeling.

Bij de eerste afspraak waren alle ouders aanwezig en vond een klinisch en röntgenologisch onderzoek bij de kinderen plaats. De tweede afspraak betrof een oriënterend gesprek, waarna de ouders een vragenlijst (MDAS en CFSS-DS) invulden met betrekking tot hun eigen angst en die van het kind. Bij de derde en vierde afspraak vond de tandheelkundige behandeling plaats bij het kind.

Nergens was sprake van significante correlatie. Het enige (kleine) significante verschil in gedrag van het kind werd gevonden tijdens de tweede behandelsessie wanneer de ouder afwezig was.

De onderzoekers stelden als conclusie dat er geen verschil was in het gedrag van het kind wanneer de ouder bij de behandeling wel of niet aanwezig is, wel dat er een verschil was in perceptie bij het kind.

Bron

  • Vasiliki B, Konstntinos A, Vassilis K. Nikolaos K, Van Loveren C, Veerkamp J. The effect of parental presence on the child’s perception and co-operation during dental treatment. Eur Arch Paediatr Dent 2016;17: 381-386

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 september 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 9 - september 2017; 461

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje