× ABONNEREN

Invloed van sociale achterstand op obesitas en cariës

Sociale tandheelkunde

Door op 05-10-2018

De laatste 30 jaar is de prevalentie van obesitas verdubbeld met alle gevolgen van dien voor de gezondheidszorg. In dezelfde periode is de cariësprevalentie fors afgenomen, alhoewel de laatste jaren meer sprake is van een stilstand of zelfs een mogelijke achteruitgang. Een sluitend bewijs van de relatie tussen beide veel voorkomende ziektes ontbreekt. In dit onderzoek werd nagegaan of een verband aanwezig was tussen het voorkomen van cariës en obesitas bij jonge Engelse kinderen en werd beoordeeld wat de impact was van sociale deprivatie en gebied gebonden karakteristieken op de verdeling van deze 2 condities.


Relatie tussen cariës en obesitas recentelijk veel onderzocht. (Beeld: Shutterstock)

Het onderzoek was cross-sectioneel van opzet en vond plaats onder 4- tot 6-jarige kinderen in Plymouth. Bij de kinderen werden lengte en gewicht gemeten (en omgezet in een BMI-score) en de omtrek van de taille. Cariës werd gescoord met behulp van de dmft-score. Een vragenlijst werd afgenomen om informatie te verkrijgen over demografische karakteristieken, mondhygiëne en voedingsgewoonten. In totaal werden 347 kinderen met een gemiddelde leeftijd net boven de 5 jaar in het onderzoek opgenomen. BMI-scores en tailleomtrek lieten geen relatie zien met cariësprevalentie. Kinderen van ouders met gezinstoelages lieten meer cariës zien. Het totale gezinsinkomen was omgekeerd gerelateerd aan het risico op cariës en het opleidingsniveau van de ouders was van invloed op het aantal keren tandenpoetsen van de kinderen.

Conclusie. Er werd geen relatie gevonden tussen het voorkomen van obesitas en cariës. Echter, sociale achterstand was van invloed op zowel het voorkomen van obesitas als van cariës, hetgeen de noodzaak tot het stellen van prioriteiten bij de ontwikkeling van preventieprogramma’s alleen maar verder onderstreept.

Bron

Paisi M, Kay E, Kaimi I, Witton R, Nelder R, Potterton R, Lapthorne D. Obesity and caries in four-to-six year old English children: a cross-sectional study. BMC Public Health 2018; 18: 267.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje