× ABONNEREN

Is CBCT van nut bij verwijdering van derde molaren?

Radiologie

Door op 04-11-2016

Voorafgaande aan de verwijdering van derde molaren in de mandibula wordt vaak een panoramische röntgenopname vervaardigd om de ligging ten opzichte van de canalis mandibularis te kunnen beoordelen. Tegenwoordig wordt ook wel gesuggereerd dat in die situatie conebeamcomputertomografie (CBCT) kan worden toegepast. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de meest geschikte opnametechniek voor het verkrijgen van deze diagnostische informatie.

Het onderzoek betrof 230 patiënten (144 vrouwen en 86 mannen, gemiddelde leeftijd 29,8 jaar) bij wie een indicatie tot chirurgische verwijdering van een derde molaar was gedaan. Al deze patiënten waren in het onderzoek opgenomen omdat op een panoramische röntgenopname was vastgesteld dat er een overlap zichtbaar was van de contour van de wortel van de derde molaar en die van de canalis mandibularis.

Op gerandomiseerde wijze werd bij de helft van de groep ook een CBCT-opname gemaakt. De patiënten werden voor de chirurgische behandeling op willekeurige wijze toebedeeld aan 2 mka-chirurgen, zodanig dat elk evenveel patiënten uit de groep panoramische röntgenopnamen (PO-groep) als uit de CBCT-groep kreeg. Van de patiënten uit de PO-groep kreeg de mka-chirurg de beschikking over de panoramische röntgenopname. Voor de CBCT-groep kreeg hij een CD-rom met het volledige volume en een viewer om de doorsneden te bekijken. Voorafgaande aan de chirurgische verwijdering werd een sensibiliteitsmeting gedaan met een Semmes-Weinstein monofilament (druk varierend van 0,008 g tot 0,2 g) op 4 plaatsen in het innervatiegebied van de nervus alveolaris inferior. Een week na de chirurgische behandeling werd de sensibiliteit op dezelfde wijze opniew gemeten om vast te stellen of er een beschadiging van de nervus alveolaris inferior had plaatsgevonden.

In de CBCT-groep hadden 20 patiënten een week na de chirurgische behandeling een sensibilietitsstoornis en bij 1 patiënt was dit blijvend. In de PO-groep was dit bij 12 patiënten na 1 week en bij 1 patiënt blijvend het geval. Er was geen statistisch significant verschil tussen beide groepen.

De conclusie is dat CBCT geen voordelen biedt ten opzichte van panoramische röntgenopnamen bij de beoordeling van de ligging van derde molaren ter voorkoming of vermindering van beschadiging van de nervus alvoelaris inferior.

Bron

  • Petersen LB, Vaeth M, Wenzel A. Neurosensoric disturbances after surgical removemal of the mandibular third molar based on either panoramic imaging or cone beam CT scanning: A randomized controlled trial (RCT). Dentomaxillofac Radiol 2016; 45: 20150224.

Informatie

Auteur(s) P.F. van der Stelt
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 november 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 11 - november 2016; 560

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje