× ABONNEREN

Is naaldloos verdoven effectief

Door op 05-03-2021
 • Achtergrond van de vraagstelling
 • Antwoord uit de literatuur
 • Welke mogeijkheden zijn er voorhanden om zonder naald intraoraal te verdoven?
 • Wat zijn de indicaties en de beperkingen van deze technieken en apparaten?
 • Welk lokaal anestheticum kan het beste worden gebruikt? 
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Angst voor de injectienaald is een belangrijke factor om tandartsbezoeken uit te stellen. Naaldloos verdoven bestaat, maar is het ook even effectief als de conventionele methodes voor tandheelkundige anesthesie? Uit literatuuronderzoek blijkt dat de bevindingen uiteenlopen over het gebruik van zogenoemde jet injectoren, die een kleine hoeveelheid anesthesievloeistof onder hoge druk door de mucosa persen. Volgens sommige onderzoekers werkt het voldoende in het melkgebit, maar dit wordt niet in alle onderzoeken bevestigd en er is ook geen garantie op effectiviteit. Oppervlakteanesthesie en anesthesie voor de maxilla via neusspray winnen terrein, maar zonder garantie op effectiviteit. Momenteel is het dus moeilijk om een eenduidig standpunt in te nemen over naaldloze anesthesie omdat er weinig goede en voldoende grote onderzoeken voorhanden zijn. Er is duidelijk meer onderzoek nodig naar deze interessante en patiëntvriendelijke manier van lokale anesthesie.

Auteursinformatie

 • J.K.M. Aps
 • Uit de opleiding Mondzorg van de Arteveldehogeschool in Gent (België)
 • Datum van acceptatie: 24 december 2020
 • Adres: J.K.M. Aps, Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent, België
 • johan.apsdmfr@hotmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje