× ABONNEREN

Juveniele idiopathische artritis

 • Inleiding
 • Diagnose en classificatie

 • Afb. 2. De typische erythemateuze rash bij systemische juveniele idiopathische artritis (JIA).
 • Algemene behandelprincipes
 • Tandheelkundige aspecten
 • Praktijkconclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Juveniele idiopathische artritis is de meest voorkomende chronische gewrichtsontsteking op kinderleeftijd. Er wordt momenteel onderscheid gemaakt in 7 verschillende subtypes juveniele idiopathische artritis die worden vastgesteld op basis van de ziektekenmerken aanwezig in de eerste 6 maanden van de ziekte. De medicamenteuze behandeling is per subtype verschillend. Bij alle vormen van juveniele idiopathische artritis kunnen zich tandheelkundige problemen voordoen. Hierbij valt te denken aan een toegenomen incidentie van cariës, stomatitis bij metho­trexaat gebruik, orale candidiasis bij immuunsuppressieve medicatie en een temporal mandibular joint-artritis. Temporal mandibulair joint-artritis blijkt in de praktijk lastig te herkennen. ­Tandartsen zouden mogelijk een rol kunnen spelen in de signalering van ­temporal mandibular joint-problematiek bij kinderen met ­juveniele ­idiopathische artritis.

Auteursinformatie

 • E.J.H. Schatorjé1, A. van Royen-Kerkhof2
 • Uit 1de afdeling Kinderreumatologie van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en 2de afdeling kinderimmunologie en –reumatologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Datum van acceptatie: 7 november 2017
 • Adres: mw. dr. E.J.H. Schatorjé, Sint Maartenskliniek Nijmegen, postbus 9011, 6500 GM Nijmegen
 • e.schatorje@maartenskliniek.nl 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje