× ABONNEREN

Kauwgom als pijnbestrijding bij vaste orthodontische apparatuur

Door op 03-07-2015

Orthodontie

Tandpijn is een veelgehoorde klacht bij patiënten die orthodontisch behandeld worden met vaste apparatuur. Vooral in de eerste dagen na het plaatsen of het bijstellen van de apparatuur kan pijn een hinderlijk neveneffect zijn. Een mogelijke therapie om dit ongemak te voorkomen is het voorschrijven van pijnstillers zoals paracetamol. Het zou echter ook interessant zijn om een niet farmacologische oplossing te kunnen bieden. Een van de onderzoeksvragen van het hier beschreven onderzoek was of het gebruik van kauwgom pijn na het plaatsen en het aanpassen van vaste apparatuur vermindert.

Het onderzoek betrof een gerandomiseerd klinisch onderzoek. Patiënten in de leeftijdscategorie van 11 tot 18 jaar die startten met orthodontische behandeling door middel van vaste apparatuur, werden verdeeld in 2 groepen: kauwgom kauwen (K) en geen kauwgom kauwen (GK). Personen uit de K-groep (n = 28) mochten kauwgom gebruiken in geval van pijn en indien gewenst. In de GK-groep (n = 29) mocht er helemaal geen kauwgom worden genuttigd. Bij de volgende bezoeken (1 dag na plaatsen en 1 week na plaatsen) werd een enquête ingevuld en scoorden de patiënten hun tandpijn met behulp van een visueel analoge schaal (VAS).

De resultaten lieten zien dat na 1 dag de pijnbeleving onder de kauwgomkauwers significant lager was dan onder de niet-kauwgomkauwers; de gemiddelde VAS-score was 20 in de K-groep tegenover 45 in de GK-groep. Na 1 week waren er geen significante verschillen in de scores tussen de kauwgom- en de niet-kauwgomgroep.

In totaal werden er 1.009 brackets geplaatst, waarvan er in de gehele onderzoeksperiode 72 faalden (36 in de K-groep, 36 in de GK-groep). Van de 252 geplaatste banden faalden er 15 in totaal (8 in de K-groep, 7 in de GK-groep). Er waren geen significante verschillen tussen de kauwgomkauwers en de niet-kauwgomkauwers wat de kans op falen van de brackets of de banden betreft.

De onderzoekers concluderen dat pijn als gevolg van vaste orthodontische apparatuur wordt verminderd door het kauwen van kauwgom, zonder dat daarbij sprake is van een verhoogde kans op breuk van de apparatuur. De werking berust op de theorie dat kauwkrachten vezels van het parodontaal ligament los doen raken en zorgen voor een verhoogde bloedcirculatie rondom de wortels. Deze verhoogde bloedstroom vermindert de ontstekingsreactie, die zorgt voor de pijnbeleving aan de gebitselementen.

Bron

Benson PE, Razi RM, and Al-Bloushi RJ. The effect of chewing gum on the impact, pain and breakages associated with fixed orthodontic appliances: a randomized clinical trial. Orthod Craniofac Res 2012; 15: 178–187.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje