× ABONNEREN

Kauwprestatie is inducerende factor voor het metaboolsyndroom

Gnathologie

Door op 06-10-2017

Het metaboolsyndroom is een combinatie van abdominale obesitas, hypertensie, insulineresistentie en hyperlipidemie. Deze 4 aandoeningen zijn risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten. Er zijn al relaties gevonden tussen enerzijds parodontitis en verlies van gebitselementen en anderzijds het metaboolsyndroom. De hypothese van dit onderzoek was dat de kauwprestatie negatief is gerelateerd aan het metaboolsyndroom.

In Japan is een bevolkingsonderzoek uitgevoerd naar cardiovasculaire ziekten met onder andere metaboolsyndroom en mondgezondheid als aandachtspunten. Dit onderzoek werd gedaanmet 1.780 personen van wie alle mondgezondheidsgegevens beschikbaar waren. De gemiddelde leeftijd was 66,5 ± 7,9 jaar. De diagnose metaboolsyndroom was gesteld op basis van internationaal vastgestelde criteria. Beoordeling van de (on)gezondheid van het parodontium was uitgevoerd met de Community Periodontal Index (CPI) door 5 tevoren gekalibreerde tandartsen. De proefpersonen hadden gekauwd op een zacht snoepje met een standaard suikerconcentratie. Na 30 kauwslagen hadden zij de restanten van het snoepje uitgespuugd. Van deze restanten was de suikerconcentratie gemeten nadat ze waren ontdaan van speeksel. De reductie van de suikerconcentratie was de maat voor de kauwprestatie. Levensstijlonderwerpen als roken en alcoholconsumptie waren geïnventariseerd met een vragenlijst.

Op grond van hun kauwprestatiescores werden de personen verdeeld in kwartielen. In vergelijking met de personen van het beste kwartiel waren de personen van de overige kwartielen statistisch significant ouder. Het aantal personen met de diagnose metaboolsyndroom bedroeg 475 (36%). Ten opzichte van de personen in het beste kwartiel hadden de personen in het op 1 na slechtste kwartiel, na correctie voor geslacht, leeftijd, roken, alcoholconsumptie en CPI-score, een statistisch significant grotere kans op het metaboolsyndroom. Alleen voor de oudsten (70-plussers) gold dat ten opzichte van de personen van het beste kwartiel de personen van de 3 andere kwartielen een statistisch significant grotere kans op het metaboolsyndroom hadden, ook na correctie voor de 5 genoemde covariabelen.

Deze bevindingen suggereren dat vooral bij ouderen een verminderde kauwprestatie een rol speelt bij het ontstaan van het metaboolsyndroom.

Bron

  • Kikui M, Ono T, Kokubo Y, et al. Relationship between metabolic syndrome and objective masticatory performance in a Japanese general population: The Suita study. J Dent 2017; 56: 53-57.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 oktober 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 10 - oktober 2017; 519

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje