× ABONNEREN

Kauwproblemen, dentitie en algemene gezondheid

Gerodontologie

Door op 06-12-2019
  • Bron
  • Reacties (0)

Diverse onderzoeken rapporteren kauwproblemen onder ouderen. Dit onderzoek had als doelstelling het bepalen van potentiële relaties tussen zelfgerapporteerde kauwproblemen, objectieve gebitsstatus en algemene gezondheid.

Als onderdeel van een jaarlijks uitgevoerd verouderingsonderzoek onder mannen van 70 jaar en ouder in een klein gebied van Australië werd in 2015-2016 ook aandacht besteed aan de mond. Dit leverde gegevens op van 614 mannen met een gemiddelde leeftijd van 84 ± 4 jaar, waarvan 90 (14,6%) edentaat waren en volledige gebitsprothesen droegen. Informatie werd verzameld over kauwproblemen, het kunnen kauwen van diverse harde en zachte soorten voedsel en algemene (mond)gezondheid. Het door mondzorgverleners uitgevoerde mondonderzoek richtte zich op monddroogheid, aantal gebitselementen (met kroon- en wortelcariës), occlusale eenheden, prothetische constructies en parodontale conditie. Een volledige parodontiumstatus werd alleen ingevuld voor de 296 (48,2%) dentate mannen die geen kunstmateriaal hadden in hun hart, bloedvaten en gewrichten. Algemeen medische onderzoeksvariabelen waren: algemene dagelijkse levensverrichtingen, fysieke activiteit, aantal ziekten, cognitieve conditie en depressie.

Van de mannen rapporteerde 21% dat ze geen harde soorten voedsel konden eten, 23,1% dat ze ongemak ondervonden tijdens het eten en 8,8% dat ze vaak hun maaltijd moesten onderbreken. Ten opzichte van dentaten hadden edentaten een 3 maal grotere kans dat ze geen harde soorten voedsel konden eten, een 2,5 maal grotere kans dat ze ongemak ondervonden tijdens het eten en een 1,9 maal grotere kans dat ze hun maaltijd moesten onderbreken. Statistisch significante correlaties werden gevonden tussen enerzijds gering aantal gebitselementen, aantal carieuze oppervlakken, slecht subjectief oordeel over de mondgezondheid en anderzijds moeite met kauwen van hard voedsel en ongemak ondervinden tijdens het eten. Dit was ook het geval voor enerzijds fysieke beperkingen, aantal ziekten, cognitieve beperkingen, depressie en anderzijds kauwen van hard voedsel en ongemak ervaren tijdens het eten.

Conclusie. Zelfgerapporteerde kauwproblemen bleken geassocieerd met tandeloosheid, door cariës aangetaste gebitselementen en fysieke en cognitieve beperkingen.

Bron

Wright FAC, Law GG, Milledge KL, et al. Chewing function, general health and the dentition of older Australian men: The Concord Health and Ageing in Men Project. Community Dent Oral Epidemiol 2019; 47: 134-141.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 december 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 12 - december 2019; 697

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog