× ABONNEREN

Kennis en attitude van mondzorgverleners over huidafwijkingen

 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • DENTTALK WEBINAR ON DEMAND

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in de kennis van Nederlandse mondzorgverleners over huidafwijkingen van het aangezicht werd een enquête verspreid onder 7.670 mondzorgverleners. Hun kennis werd getest met 4 meerkeuzevragen en aan de hand van 5 casus. Er vulden 90 respondenten de enquête volledig in (gemiddeld 50,3 jaar, 62,2% vrouw). Tijdens de tandheelkundige controles onderzocht 55,6% het aangezicht altijd en 41,1% soms. De groep 21-40 jaar attendeerde hun patiënten vaker op huidafwijkingen (p = 0,017), was meer bevreesd dat een specialist de verwijzing nutteloos zou vinden (p < 0,001) en had meer behoefte aan een richtlijn (p = 0,049) dan de groep ouder dan 41 jaar. Respondenten scoorden voor de correct beantwoorde kennisvragen 1,90 van 4, bij de casus voor de correcte diagnose 1,46 van 5, voor het correct gekozen beleid 3,48 van 5 en voor de combinatie diagnose en beleid 1,01 van 5. De totaalscore was 2,91 van 9. De conclusie is dat de kennis over huidafwijkingen beperkt is en dat aanvullende scholing en een richtlijn voor de signaalfunctie noodzakelijk is.

Auteursinformatie

 • S. Sadeghi1, H.S. Brand2, D.H.J. Jager1, J.G.A.M. de Visscher1
 • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/Orale Pathologie van het Amsterdam UMC (locatie Vumc)/ Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 2de afdeling Orale Biochemie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 22 februari 2023
 • Adres: prof. dr. J.G.A.M. de Visscher, De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam
 • j.devisscher@amsterdamumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje