× ABONNEREN

Kennis van mondhygiënisten omtrent hart- en vaatziekten

Door op 05-02-2021
 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Mondhygiënisten zullen hierdoor vaak worden geconfronteerd met patiënten die hieraan lijden. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te verkrijgen in de actuele kennis van mondhygiënisten in Nederland over hart- en vaatziekten. Per post ontvingen 979 mondhygiënisten in Nederland een schriftelijke vragenlijst. De resultaten zijn getoetst met de Mann-Whitney-toetsen, de chi-kwadraattoetsen en de Kruskal-Wallis-H-toetsen. In totaal namen 150 mondhygiënisten deel aan het onderzoek. Van de 12 casus-georiënteerde stellingen hadden de mondhygiënisten gemiddeld iets meer dan de helft van de vragen correct beantwoord (gemiddeld 6,59/12). Mondhygiënisten die zichzelf een hoge score gaven voor hun kennis over hart- en vaatziekten, hadden significant meer antwoorden correct (gemiddeld 7,04/12) dan mondhygiënisten die zichzelf een lagere score gaven (gemiddeld 6,16/12). De kennis van mondhygiënisten over hart- en vaatziekten, vooral over bloedstolling, lijkt voor verbetering vatbaar.

Auteursinformatie

 • S. Asadi, H.S. Brand
 • Uit de afdeling Orale Biochemie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 8 december 2020
 • Adres: mw. S. Asadi, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • s.asadi@student.acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje