× ABONNEREN

Kennis van Nederlandse tandartsen over orofarynxkanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus

 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 •  

Samenvatting

Wereldwijd en ook in Nederland is er een toename van de incidentie van humaan papillomavirus geassocieerde orofarynxkanker. Deze kanker komt op jongere leeftijd vaker voor dan de klassieke orofarynxkanker die meestal wordt veroorzaakt door roken en overmatig alcoholgebruik. De tumor komt vooral voor in de tonsillen en de tongbasis. In dit onderzoek is gekeken naar de kennis van tandartsen over orofarynxkanker, de associatie ervan met het humaan papillomavirus en de bereidheid om te adviseren over preventieve maatregelen. Er werden 7.364 digitale vragenlijsten naar mondzorgverleners verstuurd en data van 607 tandartsen werden geanalyseerd. Van de kennisvragen werd 48% door meer dan de helft van de respondenten correct beantwoord. Significant meer vrouwen waren op de hoogte van de associatie tussen het virus en orofarynxkanker en de beschikbaarheid van een vaccin. Respondenten vonden het belangrijk dat de relatie tussen humaan papillomavirus en orofarynxkanker met patiënten wordt besproken en wensten een protocol dat bruikbaar is bij de screening op mondholte- en keelkanker.

Auteursinformatie

 • M.R. Poelman1, H.S. Brand2, J.G.A.M. de Visscher3, D.H.J. Jager3
 • Uit 1de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, Amsterdam, 2de sectie Orale Biochemie, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 3de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie / Orale Pathologie van het AmsterdamUMC, locatie VUmc
 • Datum van acceptatie: 16 september 2021
 • Adres: mw. M.R. Poelman, Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, Gustav Mahlerlaan 3004 1081 LA Amsterdam
 • m.poelman@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje