× ABONNEREN

Kies-voor-Tandenonderzoek 2017 onder jeugdigen: aanleiding en onderzoeksopzet

 • Inleiding
 • Globale onderzoeksopzet
 • Steekproef en werving in 2017
 • Powerberekening 2017
 • Steekproeftrekking
 • Sociaalwetenschappelijk onderzoek
 • Klinisch mondonderzoek
 • Kalibratie en duplo-onderzoeken
 • Statistische analyse
 • Respons in 2017
 • Cariëservaring door de tijd, respons in 2005, 2011 en 2017
 • Beschouwing
 • Tot slot
 • Literatuurlijst
 • Verantwoording

Samenvatting

In 2017 heeft TNO in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek uitgevoerd met als doel het schetsen van een actueel en representatief beeld van de mondgezondheid en het preventief tandheelkundig gedrag van 5-, 11-, 17- en 23-jarigen in Nederland en het vaststellen van eventuele veranderingen daarin sinds eerdere metingen. Omdat aanleiding, achtergrond, onderzoeksopzet, materiaal en methode identiek waren voor de 4 leeftijden en er in de beschouwing van de artikelen deels dezelfde punten aan de orde dienen te komen, worden in dit eerste van de serie van 5 artikelen, deze identieke en generieke zaken beschreven. Aangezien er in Nederland geen systeem bestaat om mondgezondheid structureel te bewaken zijn deze Kies-voor- Tandenonderzoeken van eminent belang om trends in mondgezondheid en preventief tandheelkundig gedrag bij jeugdigen te kunnen volgen gedurende een langere tijd. Zulke gegevens zijn onontbeerlijk om zinvol beleid omtrent mondgezondheid te kunnen formuleren. Voortgang van monitoringsonderzoek wordt daarom ten zeerste aanbevolen.

Auteursinformatie

 • A.A. Schuller1,2, J.H. Vermaire1, G.H.W. Verrips1
 • Uit 1de afdeling Child Health van TNO in Leiden en 2het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 8 mei 2019
 • Adres: mw. dr. A.A. Schuller, Schipholweg 77, 2316 ZL Leiden.
 • annemarie.schuller@tno.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje