× ABONNEREN

Pijn heeft voor de mens een duidelijke signaalfunctie: pijn waarschuwt het levende organisme als dit van binnenuit of van buitenaf wordt bedreigd. Dagelijks wordt de tandarts met pijnklachten van patiënten in mond of aangezicht geconfronteerd. Aan deze klachten kan een veelheid aan oorzaken ten grondslag liggen. Omdat een pijnklacht in de tandartspraktijk altijd op een ongelegen tijdstip komt, is het belangrijk dat er snel een beeld van de oorzaak van de pijnklacht kan worden gevormd.Tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen op 23 maart jl. werd op deze problematiek ingegaan. In de inleidende lezingen werden de basisprincipes van pijn – wat is pijn, hoe wordt pijn beleefd en hoe kan pijn worden beïnvloed – besproken. Voorts werd ingegaan op de diagnostiek van pijn, het systematisch afnemen van de anamnese en het verrichten van aanvullend onderzoek.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje