× ABONNEREN

Kindermishandeling

Geschat wordt dat er in Nederland jaarlijks ruim 100.000 kinderen het slachtoffer zijn van kindermishandeling. In meer dan de helft van alle gevallen van fysiek geweld is er sprake van letsel in het hoofd-halsgebied. Daarom is het aannemelijk dat tandartsen (onbewust) met enige regelmaat worden geconfronteerd met mishandelde kinderen. Tandartsen hebben de morele plicht om in geval van een vermoeden van kindermishandeling actief op te treden. Dit kan door verwijzing van het kind naar een kaakchirurg, door te overleggen met de huisarts of door advies in te winnen bij een regionaal Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie hebben eind 2007 een convenant gesloten met als intentie nauwer te gaan samenwerken om zodoende kindermishandeling eerder te signaleren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje