× ABONNEREN

Kindertandheelkundige zorg in Scandinavië tussen 1996 en 2014

Sociale tandheelkunde

Door op 04-01-2019

Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden hebben in de loop der jaren een vergelijkbaar systeem opgetuigd voor de kindertandheelkundige zorg, met als belangrijkste doel hoogwaardige kosteneffectieve zorg te kunnen bieden voor alle kinderen. Behalve in IJsland werd uitgebreide tandheelkundige zorg inclusief preventie gratis aangeboden aan kinderen en adolescenten. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was te bepalen wat het tijdsinterval tussen opeenvolgende mondonderzoeken was en de hoeveelheid tijd die een tandarts besteedde aan onderzoek en preventieve zorg in 1996 en 2014.

In Denemarken, Noorwegen en Zweden werd een random steekproef getrokken van tandartsen die kindertandheelkundige zorg verrichtten en hen werd een vragenlijst toegestuurd. In IJsland werden alle tandartsen aangeschreven. De respons was 64% in 1996 en 59% in 2014.

Het meest voorkomende tijdsinterval tussen 2 periodieke mondonderzoeken in 2014 was 14,8 maanden en het langste was 18,5 maanden. Dit was significant langer dan in 1996, waar het aantal maanden lag op 11,7 respectievelijk 15,0. Er werd wel meer tijd uitgetrokken voor het onderzoek, behalve in Noorwegen. Ook werd in 2014 significant meer tijd besteed aan preventieve zorg. Deze resultaten kunnen worden verklaard door de afnemende cariësprevalentie waardoor op individueel niveau een controletermijn wordt verlengd maar meer tijd wordt besteed aan de uitvoering ervan.

Conclusie. Tussen 2014 en 1996 is het tijdsinterval tussen opvolgende mondonderzoeken bij de jeugd toegenomen, de daarvoor uitgetrokken tijdsduur ook toegenomen en de preventieve zorg geïntensiveerd.

Bron

Wang NJ, Petersen PE, Sveinsdóttir EG, Armadóttir IB, Kallestål C. Recall intervals and time used for examination and prevention in child dental care in Denmark, Iceland, Norway and Sweden in 1996 and 2014. Community Dental Health 2018; 35: 52-57.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 januari 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 1 - januari 2019; 45

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje