× ABONNEREN

Klachten over behandelingen; de oplossing van 2 praktijksituaties met een dilemma

Door op 05-02-2021
  • Inleiding
  • Casus 1. Een bijtulcus
  • Casus 2. Syndroom van Sjögren; afwijzing aanvraag machtiging
  • Discussie
  • Literatuur

Samenvatting

In de tandheelkundige literatuur is voor zover bekend zeer weinig gepubliceerd over de manier waarop klachten van patiënten over het werk van hun tandarts worden beoordeeld en welke methoden worden gebruiken om samen met de aangeklaagde tandarts te proberen deze klachten op te lossen. Aan de hand van 2 casussen wordt aangegeven hoe tandheelkundig adviseurs succesvol te werk zijn gegaan. Benadrukt wordt hoe zij, met kennis over het gebruik van gespreksmodellen, samen met de aangeklaagde tandarts een strategie ontwikkelden om de klacht van een patiënt bevredigend op te lossen. Voor adviseurs is het vooral belangrijk om in het begin van het gesprek de vaak zeer emotionele gemoedstoestand van de tandarts te begrijpen en aan te voelen. Daarna kan pas een feitenrelaas worden opgesteld en een strategie worden ontwikkeld om de klacht van een patiënt te beoordelen en mogelijk op te lossen.

Auteursinformatie

  • M.A.J. Eijkman1, M.C. van der Horst2
  • 1voormaling hoogleraar Sociale tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 2oud-adviserend tandarts
  • Datum van acceptatie: 21 december 2020
  • Adres: em. prof. dr. M.A.J. Eijkman, p/a redactie NTVT, postbus 83, 3990 DB Houten
  • eijkman@casema.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje