× EINDEJAARSACTIE

Klachten van patiënten over informatieplicht en toestemmingsvereiste

Door op 01-12-2002
De informatieplicht en de toestemmingsvereiste, tezamen bekend staand als ‘informed consent’, zijn sinds 1 april 1995 wettelijk vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Doel van dit onderzoek was een inventarisatie te maken van het aantal en de soort klachten van patiënten over informatieplicht en toestemmingsvereiste, die zijn behandeld door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) tussen 1987 en 2000. Hierbij werd gebruikgemaakt van een bestaand registratieformulier, aan de hand waarvan alle dossiers werden geanalyseerd en ingedeeld. Uit de resultaten blijkt dat in het algemeen sprake is van een lichte daling van het aantal klachten na inwerkingtreding van de WGBO. Klachten over een tekort aan informatie over de behandeling en/of gevolgen van de behandeling namen echter in aantal toe. Van de behandelde klachten werd 60% (ten dele) gegrond verklaard. De verplichting tot herstel van gedaan onrecht, al dan niet in combinatie met een waarschuwing, was de meest opgelegde sanctie. Hoewel een minderheid van de klachten ongegrond wordt verklaard, lijken ook in dat geval communicatieproblemen een grote rol te spelen. Het blijft zodoende noodzakelijk aandacht te schenken aan begrijpelijke en zorgvuldige informatieverstrekking door tandartsen, en adequate communicatie tussen tandarts en patiënt.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog