× ABONNEREN

Klasse I- en II-giomeerrestauraties na 13 jaar

Door op 03-07-2015

Restauratieve tandheelkunde

Een giomeer is een composiet waaraan glasdeeltjes zijn toegevoegd die langdurig fluoride afgeven. In een experimenteel klinisch onderzoek werden 26 klasse I- en 35 klasse II-restauraties geplaatst in premolaren en molaren. Restaureren vond plaats onder rubberdam. Na applicatie van een zelfhechtend adhesief (FL-Bond™) volgde restauratie met een giomeer (Beautifil™). De restauraties werden periodiek beoordeeld op kleurgelijkenis, randaansluiting, contour, oppervlaktegladheid, randverkleuring, contactpunten, secundaire cariës en postoperatieve sensibiliteit.

Na 13 jaar waren nog 41 restauraties (67%) beschikbaar voor evaluatie. Daarvan werden er 25 intact en acceptabel bevonden, 2 restauraties toonden secundaire cariës en 14 waren niet meer aanwezig of hadden gefaald. Van de 25 intacte restauraties waren er 12 onveranderd. Bij de overige 13 werd een verandering van kleur, randaansluiting en randverkleuring vastgesteld van perfect naar acceptabel. De onderzoekers stellen vast dat het merendeel van de restauraties na 13 jaar klinisch acceptabel was en concluderen dat Beautifil™ op de lange termijn succesvol is voor restauraties in postcaniene gebitselementen.

Bron

Gordan VV, Blazer PK, Watson RE, et al. A clinical evaluation of a giomer restorative system containing surface prereacted glass ionomer filler: results from a 13-year recall examination. J Am Dent Assoc 2014; 145: 1035-1043.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje