× ABONNEREN

Klasse II-composietrestauraties na 10 jaar

Door op 04-09-2015

Restauratieve tandheelkunde

In een vergelijkend retrospectief onderzoek werden 701 klasse II-restauraties beoordeeld in 359 premolaren en 342 molaren. Ze waren 10 jaar eerder vervaardigd van 4 microhybride composieten (zie tabel) met kleine verschillen in samenstelling ten aanzien van vulstof en kunststof matrix. De preparaties waren niet breder dan 2/3 van de afstand tussen de knobbeltoppen en er waren geen knobbels vervangen. Diepe preparaties waren voorzien van een tussenlaag van calciumhydroxidecement met een deklaag van glasionomeercement. Als adhesief was voor alle restauraties gebruikgemaakt van Adper Single Bond™. De composiet was laagsgewijs gepolymeriseerd. De restauraties werden beoordeeld op secundaire cariës, breuk, kleurgelijkenis, randverkleuring, contour, randaansluiting en oppervlaktegladheid. Na 10 jaar waren nog 695 van de 701 restauraties beschikbaar voor evaluatie. De resultaten zijn weergegeven in de tabel en in de afbeelding. Reparatie of vervangen van een restauratie werden gescoord als gefaald.

     Filtek Z250™ (n=305)   Herculite XR™ (n=296) Gradia Direct™ (n = 33) Renew™ (n =61)
  A B C A B C A B C A B C
Secundaire cariës 303   2 293   3 32   1 61   0
Breuk 304 0 1 296 0 0 33 0 0 59 0 2
Kleurgelijkenis 272 33 0 252 7 0 26 7 0 49 12 0
Randverkleuring 241 64 0 216 9 0 24 9 0 47 14 0
Contour 257 48 0 243 5 0 28 5 0 55 6 0
Randaansluiting 279 26 0 252 3 0 30 3 0 52 9 0
Oppervlaktegladheid 297 8 0 281 2 0 31 2 0 61 0 0

Tab. Beoordeling van 695 klasse II-composietrestauraties. A = perfect; B = acceptabel; C = niet acceptabel.

Afb. Overlevingspercentages van klasse II-composietrestauraties.

Van de 701 restauraties hadden er 15 (2,1%) gefaald ten gevolge van secundaire cariës, breuk of een endodontische behandeling. De verliespercentages van Renew™ en Gradia Direct Posterior™ waren significant hoger dan die van beide andere composieten. Tussen restauraties in premolaren en die in molaren werd geen verschil in overleving vastgesteld. De meest voorkomende afwijking was randverkleuring. De onderzoekers schrijven de gunstige uitkomsten toe aan de omstandigheden waaronder de behandelingen plaatsvonden. Het betrof patiënten die als staflid of student verbonden waren aan de universiteit en de behandelingen waren verricht door een zeer ervaren instructeur.

Bron

Lempel E, Tóth Á, Fábián T, Krajczár K, Szalma J. Retrospective evaluation of posterior direct composite restorations: 10-year findings. Dent Mater 2015; 31: 115-122.

 

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 september 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 9 - september 2015; 485-486

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje