× ABONNEREN

Klasse II-composietrestauraties na 10 jaar

Restauratieve tandheelkunde

Door op 09-12-2016

In een vergelijkend klinisch onderzoek werden klasse II-composietrestauraties (MO, DO, MOD) beoordeeld over een periode van 10 jaar. De behandelingen werden uitgevoerd door een tandarts in een particuliere praktijk en betrof het vervangen van 68 oude restauraties in 45 premolaren en 23 molaren bij 30 patiënten. Redenen voor het vervangen waren cariës (n = 19), esthetiek (n = 2) en secundaire cariës naast amalgaamrestauraties (n = 47). Blijkens recente röntgenopnamen ging het bij 53 gebitselementen (78%) om een cariës-profundabehandeling. Bij 24 gebitselementen (35%) resteerde geen glazuur meer op de bodem van de approximale box, terwijl bij 33 gebitselementen (49%) het resterende approximale glazuur minder dan 0,5 mm breed was. Na prepareren werd rubberdam aangebracht en volgde applicatie van het adhesief en laagsgewijs restaureren. De helft van de gebitselementen werd gerestaureerd met Solobond M™/Grandio™ en de andere helft met Syntac™/Tetric Ceram™. De restauraties werden periodiek beoordeeld op oppervlaktegladheid, kleurgelijkenis, randaansluiting, integriteit van het tandweefsel, integriteit van de restauratie, approximaal contact, sensibiliteit en secundaire cariës.

Na 10 jaar waren nog 29 van de 30 patiënten beschikbaar voor evaluatie, met 65 van de 68 restauraties. Daarvan hadden 1 Grandio™-restauratie en 1 Tetric Ceram™-restauratie gefaald, de eerste vanwege randbreuk­ met expositie van het dentine en de laatste vanwege een knobbelbreuk. De belangrijkste redenen voor degradatie van de restauraties waren afschilfering en barsten bij molaarrestauraties. Significante veranderingen werden na verloop van tijd ten aanzien van alle kenmerken gevonden. Verschillen tussen de restauratiematerialen bleken slechts bij 2 beoordelingscriteria: Grandio M™ toonde meer oppervlakteruwheid en meer verkleuring dan Tetric Ceram™.

De onderzoekers stellen vast dat er geen significant verschil in klinisch gedrag was tussen beide restauratiematerialen.

Bron

Krämer N, Reinelt C, Frankenberger R. Ten-year clinical performance of posterior resin composite restorations. J Adhes Dent 2015; 17: 433-441.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 december 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 12 - december 2016; 615

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje