× ABONNEREN

Klasse II-composietrestauraties na 30 en 27 jaar

Restauratieve tandheelkunde

Door op 09-09-2016

Een omvangrijk experimenteel klinisch onderzoek naar de duurzaamheid van klasse II-composietrestauraties betrof 6 composieten en was beschreven in 2 afzonderlijke artikelen. Het eerste onderzoek startte in 1984. Bij 30 patiënten werden 33 groepen van 3 klasse II-restauraties vervaardigd. Elke groep omvatte een composietrestauratie van P10™ (chemisch hardend), P30™ (lichthardend) en Miradapt™ (chemisch hardend) (tab. 1).

Tabel 1. Verdeling van de restauraties in het onderzoek uit 1984.

Na verwijderen van het oude vulmateriaal en excaveren van carieus tandweefsel werd een preparatie zonder bevels gemaakt. Daarna werd het dentine bedekt met een tussenlaag van Dycal™. Glazuurwanden werden geëtst, gespoeld en gedroogd, gevolgd door applicatie van Scotchbond Dental Adhesive™ in 2 lagen. De lichthardende composiet (P30™) werd laagsgewijs gepolymeriseerd, de chemisch hardende composieten werden in 1 portie ingebracht met een composietpistool. Na het voltooien van de restauratie werden de restauratieranden nageseald met Concise Enamel Bond™. De restauraties werden periodiek beoordeeld op contour, randaansluiting, randverkleuring, oppervlaktegladheid, kleurgelijkenis, secundaire cariës en postoperatieve sensibiliteit. Na 30 jaar waren nog 84 van de 99 restauraties beschikbaar voor evaluatie (84,8%). In totaal hadden 28 restauraties gefaald: 9 P10™-restauraties, 12 P30™-restauraraties en 7 Miradapt™-restauraties. De verschillen waren niet significant. De belangrijkste redenen voor falen waren secundaire caries (39,2%) en breuk van de restauratie (35,7%). Na 30 jaar bedroeg het succespercentage 66,7% (afb. 1).

Afb. 1. Overlevingsduur van klasse II-restauraties (%) van 1984-2014.

Nadat in 1987 diverse nieuwe composieten beschikbaar waren gekomen vond een nieuw onderzoek plaats met de volgende materialen: Clearfil Posterior™ (chemisch hardend), Adaptic II™ (lichthardend) en Occlusin™ (lichthardend) (tab. 2). Dit tweede onderzoek verliep verder identiek aan het eerste, behalve dat als adhesief nu Clearfil New Bond™ werd gebruikt.

Tabel 2. Verdeling van de restauraties in het onderzoek uit 1987.
Afb. 2. Overlevingsduur van klasse II-restauraties (%) van 1987-2014.

De uitkomsten waren als volgt. Na 27 jaar waren nog 88 van de 99 restauraties beschikbaar voor evaluatie (88,9%). In totaal hadden 37 restauraties gefaald: 13 Adaptic II™, 10 Clearfil Posterior™ en 14 Occlusin™. De verschillen waren niet significant. De belangrijkste redenen voor falen waren secundaire cariës (54,1%), occlusale afslijting (21,6%) en breuk van de restauratie (18,9%). Het succespercentage na 27 jaar bedroeg 56,5% (afb. 2). De onderzoekers concluderen dat de 6 composieten een goede effectiviteit tonen gedurende de evaluatieperiode.

Bronnen

Pallesen U, Van Dijken JW. A randomized controlled 30 years follow up of three conventional resin composites in Class II restorations. Dent Mater 2015; 31: 1232-1244.
Pallesen U, Van Dijken JW. A randomized controlled 27 years follow up of three resin composites in Class II restorations. J Dent 2015; 43: 1547-1558.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 september 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 9 - september 2016; 432

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje