× ABONNEREN

Klasse V-restauraties na 13 jaar

Door op 04-12-2015

Restauratieve Tandheelkunde

In een experimenteel klinisch onderzoek werden 100 klasse V-composietrestauraties vervaardigd in niet-carieuze cervicale laesies door 2 ervaren tandartsen. Prepareren werd beperkt tot het oppervlakkig ruw maken van het dentine en aanbrengen van een glazuurbevel (2-3 mm). Daarna volgde applicatie van een zelfetsend adhesief (Clearfil SE™), maar bij de helft van de laesies werd die voorafgegaan door selectief etsen van de glazuurwand met fosforzuur. Ten slotte vond restauratie plaats met Clearfil AP-X™. De restauraties werden periodiek beoordeeld op retentie, randaansluiting, randverkleuring, secundaire cariës en postoperatieve sensibiliteit. Na 13 jaar was nog 59% van de restauraties beschikbaar voor evaluatie. De resultaten zijn weergegeven in de tabel.

  Glazuur geëtst Glazuur niet geëtst
Retentie 96 96
Geen randdefecten 16 4
Kleine randdefecten (glazuur) 68 86
Grote randdefecten (glazuur) 4 0
Kleine randdefecten (dentine) 77 54
Grote randdefecten (dentine) 0 11
Geen randverkleuring 47 41
Diepe gegeneraliseerde verkleuring 0 4
Geen postoperatieve sensibiliteit 100 100
Geen secundaire cariës 100 96

Klasse V-restauraties na 13 jaar (%).

Van de groep zonder etsen van het glazuur hadden 4 restauraties gefaald en van de groep met etsen van het glazuur betrof dat 2 restauraties. Dat resulteerde in succespercentages van respectievelijk 86% en 96%. Het verschil was niet significant. De onderzoekers merken op dat een vergelijkbaar hoog percentage was bereikt met het ets-en-spoeladhesief Optibond FL™ en dat daarom in sommige overzichtsartikelen Optibond FL™ en Clearfil SE™ worden beschouwd als gouden standaard voor respectievelijk type 1- en type 3-adhesieven.

Bron

Peumans M, De Munck J, Van Landuyt K, Van Meerbeek B. Thirteen-year randomized controlled clinical tryal of a two-step self-etch adhesive in non-carious cervical lesions. Dent Mater 2015; 31: 308-314.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 691

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje