× ABONNEREN

Klinische aspecten van de Atraumatic Restorative Treatment

 • Inleiding
 • Verzegelen van putten en fissuren
 • Behandeling van dentinecariës
 • Toepasbare restauratiematerialen
 • Slotbeschouwing
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Het doel van de Atraumatic Restorative Treatment behelst het voorkomen van cariëslaesies en het stoppen van progressie ervan. Dit gebeurt onder andere door het verzegelen van putten en fissuren in glazuur met een glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad. Een tweede toepassingsgebied is de behandeling van dentinecariës. Het verweekte gedemineraliseerde dentine kan met handinstrumenten effectief worden verwijderd. Een zorgvuldig aangebrachte verzegelde restauratie zorgt ervoor dat achtergebleven cariogene bacteriën het cariësproces niet kunnen doen opvlammen en dat achtergebleven gedemineraliseerd dentine kan remineraliseren. Om goede resultaten met de Atraumatic Restorative Treatment te bereiken dient een zorgverlener een opleiding te volgen en over voldoende kennis te beschikken van de cariologie, de behandelprincipes en de beschikbare restauratiematerialen. Glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad is voor de preventie van glazuurcariës en de behandeling van dentinecariës het restauratiemateriaal van eerste keus, maar er wordt voortdurend gezocht naar verbetering van dit materiaal en naar een kwalitatief beter alternatief.

Auteursinformatie

 • J.E.F.M. Frencken, K.A. Flohil, C. de Baat
 • Uit de vakgroep Orale Functieleer van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 21 juli 2015
 • Adres: dr. J.E.F.M. Frencken, Radboudumc, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • jo.frencken@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje