× ABONNEREN

Klinische kroonpreparaties en bijbehorende meetmethoden

Door op 04-09-2015

Prothetische tandheelkunde

De afmetingen van een kroonpreparatie zijn belangrijk voor het bereiken van voldoende retentie en resistentie van indirecte restauraties. Over ideale preparatievormen en hoe dat is vast te stellen bestaat onduidelijkheid. Het doel van dit systematische literatuuronderzoek is een analyse van onderzoek naar parameters voor klinische tandpreparaties en de methoden om deze te meten.

In Scopus, Pubmed en Sciencedirect werd op 5 december 2013 gezocht naar artikelen die werden gescreend op inclusie- en exclusiecriteria en informatie over de taper (TOC), preparatievorm en meetmethoden. De waarden en meetmethoden zijn in een tabelvorm gezet voor verdere analyse.

In totaal werden er 1.006 publicaties gevonden. Na het verwijderen van dubbele artikelen bleven er 511 over. Er werden 470 artikelen geëxcludeerd omdat ze niet in het Engels geschreven waren of geen metingen hadden over kroonpreparaties. Na full-text analyse bleven 23 artikelen over. Twintig artikelen rapporteerden de TOC (15 intraoraal geprepareerd, 5 extraoraal geprepareerd), 4 de preparatievorm, 4 de hoek van de preparatierand en 3 rapporteerden de hoogte van het overgebleven tandmateriaal. Verschillende methoden zijn gebruikt om deze parameters te meten. De meeste uitspraken worden gedaan over de taper van kroonpreparaties. Intraorale kroonpreparaties hebben een grotere taper dan extraorale kroonpreparaties. Ook wordt de taper vaak groter bij posterieure restauraties ten opzichte van anteriore preparaties.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat de TOC als de belangrijkste preparatieparameter wordt beschouwd. De geadviseerde TOC is de afgelopen decennia verhoogd van 2-5 graden naar een meer realistische 10-22 graden. De geadviseerde waarden worden gemakkelijker bereikt onder experimentele condities, wanneer kroonpreparaties buiten de mond worden geprepareerd. Aangeraden wordt om een gestandaardiseerde meetmethode gebaseerd op de doorsneden van kroonpreparaties te ontwikkelen om in toekomstig onderzoek kroonpreparaties beter te kunnen analyseren.

Bron

Tui J, Al-Amleh B, Waddell JN, Duncan WJ. Clinical tooth preparations and associated measuring methods: a systematic review. J Prosthet Dent 113; 3: 175-184.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje