× ABONNEREN

Klinische onderschatting van de prevalentie van approximale dentinelaesies en inadequate restauraties

Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de toegevoegde diagnostische waarde van de bitewing-opname ten aanzien van dentinelaesies en inadequate restauraties, vergeleken met de klinische beoordeling, bij verschillende leeftijdsgroepen. De deelnemers waren 14, 17, 20, 23 jaar, of tussen de 25-34 en 35-54 jaar oud; allen participeerden in een klinisch epidemiologisch onderzoek. Na verkregen toestemming werden bitewing-opnamen gemaakt bij ongeveer 25% van de deelnemers (n = 663). De toegevoegde waarde van de bitewing-opnamen varieerde van een factor 1,6 tot 7,2 voor de diagnostiek van approximale dentinecariës in ongevulde vlakken, en tussen 2,3 en 5,9 voor de diagnostiek van inadequate restauraties in de gevulde vlakken. Concluderend kan worden gesteld dat met behulp van röntgendiagnostiek aanzienlijk meer approximale dentinelaesies en inadequate restauraties werden gevonden in alle leeftijdsgroepen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje