× ABONNEREN

Kosten en financiering van de mondzorg

 • Inleiding
 • Financiering van de mondzorg
 • Inzicht in de kosten van mondzorg: een schatting
 • CAK
 • Resultaten
 • Conclusies en discussie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Gebitsafwijkingen staan op de derde plaats wat betreft zorgkosten. Het totaalbedrag van de mondzorgconsumptie geeft geen inzicht in de inhoud van de zorg. Data van zorgverzekeraars geven dat inzicht wel, maar door beperking van de vergoedingen representeren deze zorgverzekeringsdata slechts een deel van alle mondzorgkosten. Getracht werd door middel van een schatting inzicht te verkrijgen in de totale mondzorgkosten, zowel gefinancierd uit de basis- en de aanvullende zorgverzekering als door patiënten zelf. Deze schatting werd gemaakt op het niveau van UPT-clusters en is gebaseerd op gegevens van de zorgverzekeraars en een groot factoringbedrijf over de jaren 2011, 2013 en 2014. Gebaseerd op deze schatting kan worden geconcludeerd dat gemiddeld tussen de 21% en 32% van de mondzorgconsumptie privaat wordt gefinancierd. Een volledig beeld van de kosten van mondzorg is belangrijk bij de bepaling van de bijdrage van de mondzorg aan de volksgezondheid. De inrichting van het huidige financieringssysteem staat transparantie over geconsumeerde mondzorg echter in de weg.

Auteursinformatie

 • P. van der Wouden, J. den Dekker, G.J.M.G. van der Heijden
 • Uit de afdeling Sociale tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 18 april 2019
 • Adres: mw. P. van der Wouden, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • p.vd.wouden@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje