× ABONNEREN

Kosteneffectiviteit van fluoridelakken

Sociale tandheelkunde

Door op 09-11-2018

Samenvatting

Fluoridelakken hebben een bewezen effectiviteit in het verlagen van de hoeveelheid cariës bij kinderen en adolescenten. Het gebruik ervan is veilig en er is een klein risico op bijwerkingen wanneer de dosering en indicatie in acht worden genomen. Echter, de meeste onderzoeken vonden plaats onder hoogrisicogroepen. Steeds meer aanwijzingen zijn er dat de werkzaamheid van fluoridelaken een grote variabiliteit kent en dat ook de kosten bij herhaalde applicatie op populatieniveau aanzienlijk zijn. In dint onderzoek werd de kosteneffectiviteit in een klinische setting onderzocht in populaties met verschillende cariësrisico's.

Als uitgangspunt werd een gemengd verzekerde Duitse populatie gebruikt. De meest recente resultaten uit een Cochrane literatuuronderzoek over het effect van fluoridelakken werd in een model toegepast. Er werden 3 verschillende risicogroepen vergeleken met een controlegroep. Daarbij werd ervan uitgegaan dat tussen de 6 en 18 jaar halfjaarlijks een fluoridelak werd geappliceerd. Gebitselementen met carieuze defecten werden gerestaureerd en hierbij werd verwacht dat zij levenslang gevolgd zouden worden. Met behulp van Monte Carlo microsimulaties werden kosten en cariëstoename gedurende het leven berekend.

In de laagrisicogroep was het appliceren van fluoride­lak 2 maal zo duur en nauwelijks effectief vergeleken met de controlegroep. De kosten per te voorkomen eenheid DMFT waren € 343,-. Dit was € 93,- in de mediumrisicogroep en € 8,- in de hoogrisicogroep.

Conclusie. Het appliceren van fluoridelakken in een klinische setting is niet kosteneffectief voor laagrisicogroepen. Deze vorm van preventie dient zich te richten op de hoogrisicogroepen dan wel tegen lagere kosten aangeboden te worden, mogelijkerwijs in een niet-klinische setting.

Bron

Schwendicke F, Splieth CH, Thomson WM, Reda S, Stolpe M, Foster Page L. Cost-effectivenes of caries-preventive fluoride varnish applications in clinic settings among patients of low, moderate and high risk. Community Dent Oral Epidemiol 2018; 46: 8-16.

 

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 november 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 11 - november 2018; 612

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje