× ABONNEREN

Kosteneffectiviteit van huisbezoek en telefonisch contact in preventie ECC

Sociale tandheelkunde

Door op 03-06-2016

Cariës op jonge leeftijd (Early Childhood Caries, ECC) is een wereldwijd probleem. Niet alleen in de niet-westerse landen komt het veel voor maar de prevalentie van ECC onder 2- tot 5-jarigen is ook hoog in landen als de Verenigde Staten (47%), Engeland (38%) en Australië (42%). In dit onderzoek werd getracht door middel van huisbezoek of telefonische interventie een bijdrage te leveren aan de preventie van ECC. Het huisbezoek bestond uit 5 halfjaarlijkse bezoeken waarbij een mondonderzoek werd gedaan en instructie gegeven. De telefonische interventie bestond uit 5 halfjaarlijkse consulten waarbij tandheelkundige adviezen werden gegeven. De kosteneffectiviteit van beide methodes werd vergeleken met geen interventie.

In een mathematisch model werd een aantal parameters opgenomen: incidentie van cariës, aantal tandheelkundige behandelingen, kwaliteit van leven en kosten voor een cohort van kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar. De waarschijnlijkheden om cariës te krijgen en daaropvolgende behandelingen werden op basis van dit model berekend. De uitkomstmaat waren de kosten in US dollars, kwaliteit van leven (QALY’s) en het aantal gebitselementen dat voor cariës werd behoed.

Voor elke groep van 100 kinderen voorspelde het model dat de interventie op basis van huisbezoek ruim k$ 167 spaarde, tegen k$ 144 voor telefonische interventie over een periode van 5,5 jaar vergeleken met geen interventie. Huisbezoek en telefonisch contact zou 113 respectievelijk 100 carieuze gebitselementen (per 100 kinderen) voorkómen over de periode van 5,5 jaar. Sensitiviteitsanalyse liet zien dat minder cariës bij deze jonge kinderen de kosteneffectiviteit van de interventie vooral werd bepaald door gereduceerde kosten voor behandeling onder algehele anesthesie. Het huisbezoek en het telefonisch consult resulteerden in een winst van 7 respectievelijk 6 QALY’s voor 100 kinderen in 5,5 jaar.

Geconcludeerd werd dat zowel het huisbezoek als het telefonisch contact met betrekking tot de preventie van ECC zeer kosteneffectief waren in vergelijking met de gebruikelijke zorgverlening.

Bron

  • Koh R, Pukallus M, Kularatna S, et al. Relative cost-effectiveness of home visits and telephone contacts in preventing early childhood caries. Community Dent Oral Epidemiol 2015; 43: 560-568.

Auteursinformatie

  • x

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje