× ABONNEREN

Kosteneffectiviteit van strategieën ter preventie van wortelcariës

Preventieve tandheelkunde

Door op 06-10-2017

Extra preventieve maatregelen tegen wortelcariës zijn dagelijks spoelen met een fluoride-oplossing en professioneel appliceren van een chloorhexidine- of een zilverdiaminefluoridelak. De doelstelling van dit onderzoek was het bepalen van de kosteneffectiviteit van deze preventieve strategieën.

De onderzoekers creëerden een computersimulatiemodel met patiënten die een groot en een klein risico op de ontwikkeling van wortelcariës hebben. Dit risico werd overeenkomstig onderzoeksresultaten gebaseerd op groot of klein aantal gebitselementen (24 of 16) met risico op wortelcariës en op risico op ofwel ervaring met wortelcariës. Uitkomstmaat was het aantal jaren dat gebitselementen over een periode van 10 jaar gevrijwaard blijven van wortelcariës. Volgens een systematisch literatuuronderzoek bedraagt de jaarincidentie van wortelcariës voor gebitselementen met risico op wortelcariës op patiëntniveau gemiddeld 24%. Aanname voor de simulatiepatiënten was een gemiddeld aantal van 20 gebitselementen met risico op wortelcariës. Dat hield in dat het jaarlijks risico op het ontstaan van wortelcariës per risicogebitselement 1,2% was. Als strategieën voor de benadering van het wortelcariësprobleem werd gekozen voor a. geen preventie; b. dagelijks mondspoelen met een oplossing van 225-800 ppm fluoride; c. 2 keer per jaar professioneel chloorhexidinelak appliceren; d. 2 keer per jaar professioneel zilverdiaminefluoridelak appliceren. Voor de bepaling van de effectiviteit van strategieën b, c en d werden gegevens gebruikt van een systematisch literatuuronderzoek. De kosten van deze strategieën werden berekend volgens het in 2016 in Duitsland gangbare, voornamelijk publiek en voor een klein deel privaat gefinancierde gezondheidszorgsysteem.

Volgens het computersimulatiemodel is geen preventie voor patiënten die 16 risicogebitselementen hebben en een klein risico op wortelcariës het minst kostbaar, maar ook het minst kosteneffectief. Om mensen met 24 risicogebits­elementen en een groot risico op wortelcariës gevrijwaard te houden van wortelcariës, blijkt qua kosteneffectiviteit 2 keer per jaar professioneel zilverdiaminefluoridelak appliceren de aangewezen strategie. In Duitsland kost dit per patiënt per gebitselement 8,30 euro. De 2 andere actieve strategieën ter preventie van wortelcariës blijken volgens het computersimulatiemodel niet kosteneffectief.

Bron

  • Schwendicke F, Göstemeyer G. Cost-effectiveness of root caries preventive treatments. J Dent 2017; 56: 58-64.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 oktober 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 10 - oktober 2017; 521-522

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje