× ABONNEREN

Kronen bij amelogenesis imperfecta

Door op 06-05-2016

Prothetische tandheelkunde

Amelogenesis imperfecta is een genetisch bepaald defect in glazuurmineralisatie. De aangedane gebitselementen vertonen vaak desintegratie of snelle slijtage van het glazuur, overgevoeligheid, problemen met kauwen en gingivitis. De gebitselementen vereisen levenslang uitgebreide restauratieve zorg met frequente vervanging van restauraties. Een complicerende factor voor composietrestauraties is dat de hechting aan het hypogemineraliseerd of hypoplastische glazuur minder goed is dan aan normaal glazuur.

Nieuwe kroonmaterialen geven de mogelijkheid van minimaal invasieve preparaties. Het doel van dit onderzoek was de kwaliteit en de levensduur van 2 kroonmaterialen te vergelijken bij adolescenten en jonge volwassenen met amelogenesis imperfecta: zirkoniumdioxide met opgebakken porselein (Procera™) en lithiumdisilicaat glas (IPS e.max Press™). Een tweede doel was om bijwerkingen te documenteren.

Bij 27 patiënten (11 tot 22 jaar oud) met amelogenesis imperfecta (patiënten met ‘molar-incisor hypomineralisation’/kaasmolaren werden geëxcludeerd) werden 227 kronen geplaatst waarvan 80 in de zijdelingse delen. Het onderzoek was gerandomiseerd met een ‘split-mouth’ opzet. Om de behandeling zonder pijn uit te voeren werd gebruikgemaakt van een combinatie van fluoridelak, analgetica, lokale anesthesie en lachgassedatie. Na 2 jaar had 97% van de kronen in beide groepen een goede tot zeer goede kwaliteit. Er waren geen significante verschillen in resultaat tussen Procera™ en IPS e.max Press™ kronen, zowel bij de hypoplastische als bij de hypogemineraliseerde vorm van amelogenesis imperfecta. Na 5 jaar was de follow-up beperkt tot 84 kronen, die alle nog goed functioneerden.

De tandgevoeligheid was na 2 jaar bij 24 van de 27 patiënten verminderd van 5,2 naar 0,6 op een visueel analoge schaal (p < 0,001). Ook de gingivitis nam significant af, waarschijnlijk door de gladdere oppervlakte en door de verminderde tandgevoeligheid. Endodontische complicaties traden op bij 12 gebitselementen waarbij in 11 gevallen sprake was van een dentaal trauma in de anamnese. De resultaten tonen aan dat het bij jeugdige en jongvolwassen patiënten met amelogenesis imperfecta mogelijk is keramiekkronen te plaatsen met goede 5-jaarsresultaten en zonder ernstige complicaties.

Bron

  • Pousette Lundgren G, Morling Vestlund GI, Trulsson M, Dahllöf G. A randomized controlled trial of crown therapy in young individuals with amelogenesis imperfecta. J Dent Res 2015; 94: 1041–1047.

Informatie

Auteur(s) A. van Luijk
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 mei 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 5 - mei 2016; 269

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje