× ABONNEREN

Kronen en bruggen - functies en typen

Kronen vervangen delen van gebitselementen. Ze kunnen echter ook implantaatgedragen zijn en dan vervangen ze een geheel gebitselement. Bruggen vervangen met 1 of meer brugtussendelen of vrij-eindigende brugdelen gehele gebitselementen en worden bevestigd op pijlerelementen, op implantaten of op beide. De meest toegepaste materialen zijn metaal, metaal-porselein en keramiek. Na het bepalen van een indicatie voor een kroon of een brug is de beoogde functie het uitgangspunt voor het te kiezen type. De beoogde functies van kronen zijn het verbeteren van de esthetiek, het beperken van fractuur risico van het gebitselement, het fungeren als pijlerelement voor een frameprothese en het spalken van gebitselementen. Verder kunnen kronen worden getypeerd op basis van het aantal vervangen vlakken van een gebitselement en op basis van de begrenzing van de preparatie. De beoogde functies van bruggen zijn het verbeteren van de esthetiek en van de kauw- en steunfunctie. Kronen en bruggen kunnen ook dienen als tijdelijke constructie en een functie vervullen bij een zogenoemde interim-behandeling.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje