× ABONNEREN

Kronen en bruggen: het kost wat, maar dan heb je ook wat!

Door op 08-12-2012

In dit themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde staan kronen en bruggen centraal. Anders dan bij de themanummers over partiële gebitsprothese – een type prothetische constructie waarbij door de jaren heen relatief weinig technische ontwikkelen hebben plaatsgevonden – betreft het hier een onderwerp waarin vele en ingrijpende ontwikkelingen zijn waar te nemen. Een bewijs hiervan is onder meer het aantal wetenschappelijke artikelen dat de laatste 5 jaar over kronen en bruggen is verschenen: dat zijn er ruim 5 maal zoveel als over partiële gebitsprothesen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje