× ABONNEREN

Kronen en bruggen in relatie tot het occlusiesysteem

Occlusieconcepten gebaseerd op functionele aspecten bieden meer houvast bij het beoordelen en behandelen van (gereduceerde) dentities dan morfologisch en mechanisch georiënteerde concepten. Toch zijn bij herstel van occlusie (morfologische) richtlijnen nodig. Deze zijn gebaseerd op de grensposities en -bewegingen van de mandibula binnen het orofaciale systeem en op de locatie en de vormgeving van de occlusale contacten van de gebitselementen binnen het occlusiesysteem. De vormgeving van kronen en bruggen moet harmoniëren met het occlusiesysteem. Van belang hierbij is de frontrelatie die een wederzijds beschermende occlusie mogelijk maakt. Kenmerken van een gezond orofaciaal systeem en occlusiesysteem zijn: afwezigheid van pathologie, subjectief toereikende orale functies, variabiliteit in vorm en functie, en adaptatiemechanismen. Bij kronen en bruggen is het pragmatisch de bestaande occlusie en het bestaande articulatiepatroon te handhaven, tenzij er argumenten zijn deze te wijzigen. De occlusale vormgeving is erop gericht de orale functies, waaronder mandibulaire en occlusale stabiliteit, te bevorderen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje