× ABONNEREN

Kwaliteit is onze zorg

Door op 01-08-2000

In Nederland ligt volgens de grondwet de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit van de gezondheidszorg primair bij de overheid, maar deze heeft enkele jaren geleden de verantwoordelijkheid hiervoor gedelegeerd aan de zorgverleners. Daarom werkt de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) sinds 1989 aan de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem. De NMT heeft daarbij een drietal speerpunten: bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en certificatie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje