× ABONNEREN

Kwaliteit kroonpreparaties beïnvloedt pasvorm CAD/CAM gefreesde kronen

Prothetische tandheelkunde

Door op 09-12-2016

Digitale technologie heeft zijn plaats veroverd in de vervaardiging van vaste prothetische constructies. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de randaanpassing van digitaal vervaardigde kronen zeker de randaanpassing van conventioneel vervaardigde kronen evenaren, maar meer voorspelbaar zijn. Meerdere CAD/CAM-systemen laten toe kronen te vervaardigen in éénzelfde zitting. De tandarts heeft daardoor het hele werkproces - van preparatie tot plaatsen van de kroon - onder controle.

Het doel van dit in vitro-onderzoek was om de invloed van de kwaliteit van de kroonpreparatie op de kwaliteit van de randaanpassing van in 1 zitting gemaakte volkeramische CAD/CAM-kronen te evalueren. De nulhypothese was dat de kwaliteit geen invloed had op de randaanpassing van lithium disilicaatkronen met het E4D/Plan­scan™-systeem en het Cerec Omnicam™-systeem.

Veertig tandartsen-algemeen practici met wisselende praktijkervaring (tussen 3 en 37 jaar) werden, na kalibratie, gevraagd een kroonpreparatie te slijpen op een kunststoftand. Deze preparaties werden geëvalueerd volgens een strikt protocol onder vergroting en onderverdeeld in 4 groepen: excellent, goed, middelmatig en slecht. Elke preparatie werd ingescand met het E4D™-systeem en het ­Cerec Omnicam™-systeem, virtueel gemodelleerd en een e-max kroon werd geslepen met respectievelijk de E4D PlanMill™ en de Cerec MCXL™ slijpmachine. De pasvorm van de in totaal 80 lithium disilicaatkronen werd geëvalueerd met de replicatechniek. De pasvorm werd onder vergroting op 8 plaatsen geëvalueerd en de resultaten werden statistisch geanalyseerd.

Er was geen significant verschil in pasvorm van de restauraties vervaardigd met het E4D Planscan™-systeem in vergelijking met deze vervaardigd met het Cerec Omni­cam™-systeem. Er was echter wel een significant verschil in pasvorm bij beide systemen voor alle preparatiegroepen volgens kwaliteit van de preparatie (tab.). De nulhypothese werd derhalve verworpen.

Als conclusie kan worden gesteld dat de kwaliteit van de preparatie een significante impact heeft op de pasvorm van gefreesde kronen vervaardigd met het Cerec Omnicam™- en het E4D™-systeem.

Tabel. Gemiddelde randspleet per kwaliteit van de preparatie en per CAD/CAM-­systeem.

Bij een klinisch acceptabele gecementeerde kroon mag de marginale randspleet van 120 µm niet overschrijden. Een kleinere randspleet geeft een betere overleving aangezien een povere randafsluiting meer kans geeft op randlekkage, cariës en parodontale aandoeningen. De randspleten in dit onderzoek waren alle onder de 120 µm en alle restauraties werden klinisch acceptabel geacht door ervaren clinici. Hoe kleiner hoe beter, dus is het belangrijk dat practici zich ervan bewust zijn dat de kwaliteit van hun preparatie een cruciale rol speelt. Daarbij komt dat substractieve technieken (slijpen) voor CAD/CAM-vervaardigde restauraties meer gevoelig zijn voor preparatiefouten in vergelijking met de verloren wastechniek.

Het probleem doet zich vooral voor ter hoogte van de preparatiegrens. Door de dikte van de boren in de slijpeenheid kunnen onnauwkeurigheden zoals gekartelde randen, ondersnijdingen, scherpe hoeken, bevelpreparaties niet worden overgenomen, wat leidt tot een minder goed passende restauratie.

Bron

Renne W, Wolf B, Kessler R, McPherson K, Mennito AS. Evaluation of the marginal fit of CAD/CAM crowns fabricated using two different chairside systems on preparations of varying quality. J Esthet Restor Dent 2015: 27; 194-202.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje