× ABONNEREN

Kwaliteit van leven met zirkonium–dioxidekroontjes versus NRC

Door op 08-02-2019

Cariës bij jonge kinderen heeft invloed op de kwaliteit van leven van kinderen en het gezin. Het doel van dit retro–spectieve onderzoek was na te gaan wat de perceptie van de ouders is ten aanzien van deze 2 invloeden op 2 verschillende cariësbehandelingen in het front van hun kinderen (2-6 jaar): het plaatsen van zirkoniumdioxidekroontjes of het toepassen van NRC. Daartoe werden 3-6 maanden na de behandeling 20 ouders uit beide groepen geselecteerd. Voor de enquête werd gebruikgemaakt van het Global Oral Health Rating Item (globale invloed van de mondtoestand in algemene zin op de gezondheid van het kind), de Parent-Caregivers Perception Questionnaire (P-CPQ-8) en de Family Impact Scale (FIS-8). Het bleek dat de mondtoestand op het leven van de meeste kinderen weinig of geen invloed had, maar het resultaat voor het item verschilde wel tussen beide groepen, resulterend in een meer negatieve impact op de gezondheid van de kinderen in de kroontjesgroep (p = 0,038). Analyse van de P-CPQ-8 en de Fis-8 leverde geen significante verschillen tussen beide groepen op (p > 0,05), noch in algemene zin, noch op itemniveau, met uitzondering van het item ‘last van voedselimpactie tussen de tanden’. Dat deed zich significant vaker voor in de kroontjesgroep (60%) dan in de NRC-groep (15%) (p = 0,002). De onderzoekers vermelden dat de resultaten vergelijkbaar zijn met het onderzoek van Leal et al (2013) waarin geen verschil in de kwaliteit van leven werd gevonden tussen kinderen die waren behandeld met amalgaam, ART of UCT. Geen aandacht werd besteed aan de extra belasting voor het kind vanwege noodzaak van algehele anesthesie bij het maken van zirkoniumdioxidekroontjes.

Conclusie. de kwaliteit van leven van het kind wordt evenmin als de invloed op het gezin bepaald door de keuze voor zirkoniumdioxidekroontjes of NRC bij behandeling van het front in de tijdelijke dentitie. In de kroontjesgroep wordt melding gemaakt van meer negatieve invloeden op de gezondheid als gevolg de mondsituatie.

Bron

  • Sonbol HN, Al-Bitar ZB, Shraideh AZ, Al-Omiri MK. Parental-caregiver perception of child oral-health related quality of life following zirconia crown placement and non-restoration of carious primary anterior teeth. Eur J Paediatr Dent. 2018;19:21-28.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje