× ABONNEREN

Kwaliteit van leven voor en na orthognatische chirurgie

Door op 04-12-2015

Orthodontie

Dentofaciale afwijkingen hebben fysieke en psychologische effecten en kunnen daarmee de kwaliteit van leven beïnvloeden. Kwaliteit van leven kan gedefinieerd worden als het gevoel van welzijn van een persoon die tevredenheid of ontevredenheid ontleent aan dingen die in zijn of haar leven belangrijk zijn. De Oral Health Impact Profile (OHIP) is een vragenlijst die ontwikkeld is voor het meten van de sociale impact van mondgezondheidsgerelateerde problemen op iemands kwaliteit van leven. Door middel van orthognatische chirurgie in combinatie met orthodontie worden dentofaciale afwijkingen gecorrigeerd. Het doel van het hier beschreven prospectieve cohortonderzoek was om met behulp van de verkorte OHIP-vragenlijst (OHIP-14), afgenomen voor (T0) en na orthognatische chirurgie (T1= 4-6 maanden) bij een groep volwassen patiënten (n = 74) met verschillende vormen van dysgnathie (Angle Klasse I n = 5, Klasse II n = 11, Klasse III n = 58), de impact van mondgezondheidsgerelateerde problemen op de kwaliteit van leven te evalueren.

Na chirurgie was er een significante reductie in zowel de gemiddelde totaalscore van de OHIP-14 (T0 = 13,23 ± 6,45, T1 = 3,26 ± 4,19) als voor alle 7 domeinen (functionele beperking, lichamelijke pijn, psychologisch leed, ­lichamelijke belemmering, psychologische belemmering, sociale belemmering en handicap). Angle Klasse I-patiënten rapporteerden echter door de orthognatische chirurgie voornamelijk significante verbeteringen op het domein van de psychologische belemmering. Klasse II-patiënten rapporteerden significante verbeteringen op alle domeinen met uitzondering van het domein functionele beperking. Klasse III-patiënten rapporteerden op alle domeinen een significante verbetering.

Geconcludeerd wordt dat er een verbetering van de kwaliteit van leven is na orthognatische chirurgie voor patiënten met Klasse I-, II- en III-afwijkingen. De patiënten hebben functionele en psychosociale voordelen ervaren van de orthognatische behandeling. Voor de groepen ­Klasse I- en II-patiënten dienen de resultaten vanwege de kleine aantallen echter met enige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd.

Bron

Göelzer JG, Becker OE, Haas Junior OL, et al. Assessing change in quality of life using the Oral Health Impact Profile (OHIP) in patients with different dentofacial deformities undergoing orthognatic surgery: a before and after comparison. Int J Oral Maxillofac Surg 2014; 43:1352-1359.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje