× ABONNEREN

Kwaliteit van restauraties van een nieuw glasionomeer na 6 jaar

Restauratieve tandheelkunde

Door op 04-05-2018

Sinds de introductie van hooggevulde glasionomeren, ongeveer 2 decennia geleden, is de kwaliteit van glasionomeerrestauraties verbeterd. Een aantal jaren geleden is een glasionomeer restauratiemateriaal (Equia Fil™) beschikbaar gekomen dat nabehandeld moet worden met een nanogevulde kunstharslaag (Equia Coat™). De kunststoflaag dient oneffenheden en microscheuren in het oppervlak van de restauratie te voorkomen. Hierdoor zou het glasionomeer breukbestendiger zijn en minder oppervlakslijtage vertonen. Het onderhavige onderzoek had tot doel de kwaliteit van de nieuwe glasionomeercombinatie (Equia System™) te vergelijken met dat van een microgevulde hybride kunsthars dat bestemd is voor gebruik in de zijdelings delen (Gradia Direct Posterior™).

In dit gerandomiseerde onderzoek werden bij 59 patiënten (gemiddelde leeftijd 24 jaar) 70 een- en 45 tweevlaks caviteiten gerestaureerd. Equia Coat werd aangebracht en 20 seconden uitgehard nadat de restauratie was gepolijst. Twee universiteitstandartsen plaatsten de restauraties en 2 onafhankelijke tandartsen evalueerden die ieder jaar, 6 jaar lang, aan de hand van de criteria van de United States Public Health Services (USPHS). Bij 79,6% van de patiënten konden na 6 jaar de restauraties worden beoordeeld. Slechts de restauratiekleur ten opzichte van het glazuur was statistisch significant minder voor glasionomeer- dan voor kunstharsrestauraties. Geen statistisch significant verschil tussen beide type restauraties werd gevonden voor andere USPHS-codes zoals randaansluiting, restauratiebreuk en retentie, anatomische vormgeving, secundaire carieuze laesies in het dentine en postoperatieve gevoeligheid.

Conclusie. Glasionomeer en kunsthars bleken na 6 jaar kwalitatief goede materialen voor het restaureren van een- en tweevlaks caviteiten in de zijdelingsdelen.

Bron

Gurgan S, Kutuk ZB, Ergin E, Oztas SS, Cakir FY. Clinical performance of a glass ionomer restorative system: a 6-year evaluation. Clin Oral Investig 2017; 21: 2335-2343.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje