× ABONNEREN

Kwaliteit van zorg: nieuwe ideeën van de overheid

In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de overheid wetten ingevoerd die de positie van patiënten moesten versterken en de kwaliteit van zorg moesten verbeteren. Deze wetten bleken niet altijd het gewenste resultaat te hebben. Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma ‘Zeven rechten voor de cliënt in de zorg: investeren in de zorgrelatie’ gelanceerd. Drie van deze rechten zullen gevolgen hebben voor de dagelijkse tandheelkundige praktijk: het recht op keuze en keuze-informatie, het recht op afstemming tussen zorgverleners en het recht op een effectieve en laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling. Vooral het recht op keuze en keuze-informatie betekent dat de tandarts niet alleen zijn patiënt van informatie over de behandeling dient te voorzien, maar ook dat hij organisatorische en praktijkinformatie, zoals wachttijden, patiëntervaringen en openingstijden, bekend moet maken.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje