× ABONNEREN

Laboratorium- en klinisch gedrag van bulk fill composieten

Restauratieve tandheelkunde

Door op 09-10-2020
  • Reacties (0)

Sinds 10 jaar zijn bulk fill composieten verkrijgbaar. Volgens de fabrikanten kan dit materiaal in lagen van 4 mm dikte in de caviteit worden geplaatst zonder dat de mechanische eigenschappen ervan op deze diepte worden geschaad. Inmiddels is in vele onderzoeken na­gegaan wat de verschillende mechanische materiaal­eigenschappen zijn en zijn klinische onderzoeken ernaar uitgevoerd. Omdat de uitkomsten verschilden, waardoor voor een tandarts niet duidelijk is of bulk fill composiet een goed composiet is, vonden de onderzoekers van dit artikel het noodzakelijk om een systematisch uitgevoerd literatuuronderzoek naar de mechanische en klinische eigenschappen van dit materiaal ten opzichte van con­ventioneel composiet uit te voeren.

Twee onderzoekers raadpleegden de databestanden Pubmed en Scopus volgens inclusiecriteria die uiteindelijk 579 artikelen voortbrachten. Na toepassen van de exclusiecriteria bleven er 148 over waarvan 11 gerandomiseerde klinische onderzoeken. De resultaten staan in tabel 1 vermeld. In de laboratoriumonderzoeken deden bulk fill composieten het beter dan conventionele composieten voor de eigenschappen volumekrimp, polymerisatie-stress, knobbelafbuiging en microhardheid. Conventioneel composiet deed het beter voor de mate van conversie en breuksterkte. Slechts 277 bulk fill en 266 conventionele composietrestauraties waren voor de klinische analyses aanwezig. De overleving van restauraties met beide materialen verschilde niet significant.

Tabel 1. Verschil in eigenschappen tussen bulk fill en conventioneel composiet uitgedrukt in p-waarde, mate van heterogeniteit voor laboratorium en klinische onderzoeken.

Conclusie. Ofschoon laboratoriumonderzoek verschillen in eigenschappen tussen beide materialen liet zien, waren in klinisch onderzoek bulk fill composieten gelijkwaardig aan conventionele composieten.

Bron

Cidreira Boaro LC, Pereira Lopes D, de Souza ASC, et al. Clinical performance and chemical-physical properties of bulk fill composites resin -a systematic review and meta-analysis. Dent Mater 2019; 35: e249-e264.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog