× ABONNEREN

Lachgas: resultaten bij uitgebreide tandheelkundige behandeling

Kindertandheelkunde

Door op 06-07-2018

Inhalatiesedatie is de eerste keus bij wat oudere angstige kinderen wanneer de tandheelkundige behandeling op een gewone wijze niet lukt.

Doel van onderhavig onderzoek was de analyse van de resultaten van uitgebreide tandheelkundige behandeling met behulp van lachgassedatie in een ziekenhuissetting bij kinderen jonger dan 17 jaar in Leeds. Een retrospectief cohortonderzoek vond plaats over de periode 2006-2011. De resultaten werden onderverdeeld in 5 groepen:

1. behandeling uitgevoerd zoals gepland, 2. behandeling uitgevoerd niet zoals gepland, 3. behandeling met lachgassedatie afgebroken door gebrek aan medewerking en een verwijzing voor een behandeling onder algehele anesthesie, 4. verwijzing voor een tandheelkundige behandeling met lokaal anesthesie bij de afwezigheid van de sedatienoodzaak, 5. geen behandeling onder inhalatiesedatie vanwege afwezigheid van het kind.

In totaal werden 453 patiëntendossiers geëvalueerd. De gemiddelde leeftijd was 10,3 ± 2,9 jaar variërend van 2-17 jaar. Behandeling werd met succes voltooid in 63,3% van de gevallen, 15,9 % werd verwezen voor een behandeling onder algehele narcose, 11,2% is niet gekomen. Bij 7,1% werd de behandeling anders uitgevoerd, maar wel voltooid en 2,2% werd terugverwezen voor een behandeling met lokaal anesthesie. De leeftijd van het kind was significant (p = 0,002) in relatie met de verwijzing voor een behandeling onder algehele anesthesie. De gemiddelde leeftijd van kinderen met een verwijzing voor een behandeling onder algehele narcose en zij die niet verschenen was significant lager in vergelijking met de andere groepen. Het geslacht was niet significant.

Bij het merendeel van de kinderen bij wie inhalatiesedatie bij uitgebreide tandheelkundige behandeling geïndiceerd werd, was de behandeling succesvol en uitgevoerd zoals gepland. Bij jongere kinderen had een aanzienlijk hoger percentage een tandheelkundige behandeling onder algehele narcose nodig.

Conclusie. De resultaten in ogenschouw nemend is een tandheelkundige behandeling met behulp van inhalatiesedatie een overweging waard. Hoewel algehele anesthesie als relatief veilig wordt gezien, dienen de risico’s te worden afgewogen. 

Bron

Madouh M, Bani Hani A, Tahmassebi JF. Treatment outcomes of using inhalation sedation for comprehensive dental care. Eur Arch Paediatr Dent 2018; 19: 33-37.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje