× ABONNEREN

Langetermijnresultaten na behandeling onder algehele anesthesie teleurstellend

Door op 04-09-2015

Kindertandheelkunde

Uit kortetermijnonderzoek blijkt dat kinderen met early childhood caries (ECC) vaak in de reparatiecyclus belanden. In een langetermijnonderzoek werd de mondgezondheid bij adolescenten beoordeeld die op jonge leeftijd behandeling onder algehele anesthesie hadden ondergaan wegens early childhood caries. Daartoe werden in de regio van Leuven 98 kinderen (gemiddelde leeftijd: 4,8 ± 1,1 jaar) die aan deze criteria voldeden in een follow-uponderzoek betrokken. De dataverzameling vond plaats bij de start van de behandeling, na 1 jaar en na 12 jaar. De kinderen werden klinisch onderzocht (mondhygiëne, cariëservaring) en de doelgroep werd geënquêteerd over kennis en houding met betrekking tot mondgezondheid, zelfzorg, fluoridengebruik en tandartsenbezoek.

Bij de tweede oproep konden 46 (48%) adolescenten worden opgespoord. Daarvan meldden zich er 21 (gemiddelde leeftijd: 17,5 ± 1,4 jaar) voor onderzoek in de tandheelkundige kliniek. Van deze groep had 91% cariëservaring en bij 71% van hen was sprake van onbehandelde cariës, gemiddelde D3MFT: 8,2 ± 5.6, een onderschatte uitkomst vanwege ontbrekende röntgenopnamen. Uit de enquête kwam een beeld naar voren dat sterke overeenkomst vertoonde met data uit een epidemiologisch onderzoek in België naar de mondgezondheid in 2008 (tab.).

    Onderzoeksgroep (n = 21) Epidemiologisch onderzoek België 2008, 15- tot 24-jarigen (n = 290)a
Poetsfrequentie Niet dagelijks 5% 5%
  Minstens eenmaal daags 95% 92%
  Tweemaal daags 52% 44%
Tandpasta met fluoride   100%b 98
Flossen   10% 14
Bezoek tandarts Minstens eenmaal per jaar 76% 59%
  Alleen bij gebitsproblemen 24% 29%
a Overgenomen uit Bottenberg et al, 2008; b (n = 17, ontbrekende antwoorden = 4)   

Tab. Gerapporteerd gedrag met betrekking tot mondgezondheid.

De niet-bezoekers van de kliniek werden telefonisch geënquêteerd. Als belangrijkste reden voor afwezigheid werd ‘geen tijd’ genoemd en bij 6% betrof het behandel­angst. In de discussie werd het alternatief van een niet-restauratieve behandeling niet besproken. De uitkomsten van dit onderzoek geven daar echter alleszins reden toe.

Bron

EzEldeen M, Gizani S, Declerck D. Long-term outcome of oral health in patients with early childhood caries treated under general anaesthesia. Eur Arch Paediatr Dent. 2014 Dec 20. (Epub ahead of print)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje