× ABONNEREN

Lasers in de tandheelkunde 5. Het gebruik van lasers in de parodontologie

Door op 01-08-2002

Dit literatuuroverzicht laat zien dat in de parodontologie lasers zinvol gebruikt kunnen worden voor subgingivale curettage en chirurgie. Het betreft de Nd:YAG-laser, de Er:YAG-laser en sinds kort ook de diodelaser, die werkt bij 805 nm. Onderzoek heeft laten zien dat subgingivale laserbehandeling een significante afname van initiële niveaus van parodontologische pathogenen kan bewerkstelligen. bij subgingivale curettage leidt voorbehandeling met een laser - met waterkoeling van het weefsel - tot verbrokkeling en verminderde hechting van het tandsteen, waardoor de daaropvolgende curettage sneller gaat. Ook wordt voldoende hemostase verkregen, waardoor de waarneming van tandsteen wordt verbeterd. Gingivectomie met een laser met waterspray leidt tot ongeveer dezelfde verbetering van diepe parodontale pockets als conventionele flapchirurgie, maar de bloeding is minder en er is geen noodzaak voor hechten of tamponneren. bij zowel niet-chirurgische als chirurgische laserbehandelingen is lokale anesthesie doorgaans niet nodig, waardoor meestal vier kwadranten in n zitting gedaan kunnen worden. Deze behandelingen worden door de patinten goed geaccepteerd en de benodigde tijd is ongeveer de helft van die van de conventionele behandeling. Laserde-epithelialisatie ten behoeve van parodontale regeneratie is beproefd maar vereist nog veel, in het bijzonder gecontroleerd, onderzoek om een gunstig effect aan te tonen. Laserbehandeling van peri-implantitis wordt niet aanbevolen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje