× ABONNEREN

Levenskwaliteit bij uitneembare partiële prothesen

Prothetische tandheelkunde

Door op 07-10-2016

Orale rehabilitatie heeft het herstel van de orale functies tot doel. Een uitneembare partiële gebitsprothese is een vorm van rehabilitatie die veel wordt toegepast bij mutilaties met een groot aantal ontbrekende gebitselementen. Het succes hangt af van de correcte indicatie, het ontwerp, de kwaliteit van uitvoering en de correcte nazorg. Onderzoeken hebben aangetoond dat de overlevingsgraad van de uitneembare partiële gebitsprothese sterk kan verschillen, wat aantoont dat de oorzaken van falen en complicaties multifactorieel zijn.

Het doel van dit retrospectief onderzoek was de levenskwaliteit (Oral Health Quality of Life, OHQoL) te registreren van patiënten die behandeld werden met een uitneembare partiële gebitsprothese en een relatie te vinden met de complicaties die deze patiënten ondervonden.

Er werden 127 patiënten, die tussen 2008 en 2013 behandeld werden met een uitneembare partiële gebitsprothese, uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Hiervan accepteerden 65 (83 uitneembare partiële gebitsprothesen) de uitnodiging en hun complicaties werden geregistreerd. De OHQoL werd gemeten met behulp van de OHIP-49 vragenlijst die werd afgenomen voor de behandeling (intake), 1 tot 2 maanden na de behandeling (baseline) en bij de laatste follow-up (tussen 1 en 5 jaar na de baseline). In dit retrospectieve onderzoek werden slechts bij 25 deelnemers de OHIP-49 vragenlijst op alle 3 fasen in de behandeling geregistreerd.

De resultaten werden statistisch geanalyseerd. Daaruit bleek dat de 2 meest voorkomende complicaties slechtpassende gebitsprothese en inflammatie van de mondmucosa waren, op afstand gevolgd door breuk van de klemmen. Er was geen significant verschil tussen de complicaties en de follow-up (1 tot 5 jaar). Behandeling van het orale functieherstel met een nieuwe uitneembare partiële gebitsprothese verbeterde de OHQoL, maar de aan de gebitsprothese gerelateerde problemen bl even aanwezig en nieuwe problemen doken op tijdens de follow-up. Deze problemen, die bij het plaatsen van een nieuwe uitneembare partiële gebitsprothese werden opgelost, kwamen terug gedurende de follow-up.

Behandeling van patiënten met uitneembare partiële gebitsprothese en functionele problemen na behandeling hebben een duidelijk impact op de OHQoL. Het is dus belangrijk om bij de intake de problemen van een patiënt goed in te schatten en patiënten te informeren wat ze van deze behandelvorm kunnen verwachten. Te hoge verwachtingen kunnen een reden zijn voor het niet dragen van uitneembare partiële gebitsprothesen door een significant percentage van de prothesedragers.

Bron

Al-Iman H, Özhayat EB, Benetti AR, Pedersen AM, Gotfredsen K. Oral health-related quality of life and complications after treatment with partial removable dental prosthesis. J Oral Rehabil 2016; 43: 23-30.

Informatie

Auteur(s) L. Van Zeghbroeck
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 oktober 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 10 - oktober 2016; 498

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje