× ABONNEREN

Levenskwaliteit bij verlies en vervanging van gebitselementen

Door op 01-04-2011

Verlies van gebitselementen leidt, afhankelijk van het aantal en hun voormalige locatie, tot een bepaalde mate van functieverlies. Dit functieverlies kan leiden tot een vermindering van de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit. De literatuur verschaft voldoende bewijs om te veronderstellen dat het ontbreken van gebitselementen leidt tot een verminderde levenskwaliteit. De locaties waarop gebitselementen ontbreken en de verdeling van de nog aanwezige gebitselementen over de tandboog hebben effect op de mate van aantasting van de mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit. Deze bevindingen zijn onafhankelijk van de context en het gebruikte meetinstrument. Wat de vervanging van gebitselementen betreft, is geen direct bewijs voorhanden als het gaat om welk type vervanging bij welke gebitsreductie het grootste positieve effect heeft op de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit. Het onderzoek op dit terrein staat nog in de kinderschoenen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje