× ABONNEREN

Levensloopbestendig behandelen van de oudere met parodontitis

  • Inleiding
  • Parodontitis in de ouder wordende populatie
  • Levensloopbestendig behandelen van parodontitis bij ouderen
  • Tot slot
  • Literatuur

Samenvatting

Hoewel een groot deel van de ouderen tot op hoge leeftijd gezond blijft, kunnen ogenschijnlijk vitale en robuuste ouderen door fysieke of psychische gebeurtenissen snel kwetsbaar worden. Met het kwetsbaar worden kan ook de mondgezondheid snel verslechteren en is behandelen vaak lastig, met mogelijke gevolgen voor de algemene gezondheid en kwaliteit van leven. Om behandeldilemma’s op latere leeftijd te voorkomen verdient het aanbeveling om bij het maken van een behandelplan bij oudere patiënten vooruit te denken en te streven naar een overzichtelijke mondsituatie, zodat ook bij het ontstaan van ziekte en zorgafhankelijkheid mondgezondheid relatief eenvoudig te behouden is. Dit zogenoemde ‘levensloopbestendig’ behandelplan houdt rekening met de verschillende kwetsbaarheidsdomeinen (lichamelijk, psychisch en sociaal), is voorspelbaar en modificeerbaar, en neemt de levensverwachting en algemene gezondheid in acht. Levensloopbestendig behandelen van ouderen, in het bijzonder ouderen met parodontale problemen, is tot op heden nauwelijks beschreven in de literatuur. Dit artikel is een visie hierop vanuit klinische expertise.

Auteursinformatie

  • M.J. de Smit1, G.J. van der Putten2, A. Visser1,3
  • Uit 1het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijks Universiteit Groningen (RUG), 2de Zorginstelling Orphea Dagelijks leven in Apeldoorn en 3de afdeling Orale Functieleer, Faculteit Tandheelkunde, van het Radboudumc/Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Datum van acceptatie: 19 oktober 2021
  • Adres: mw. prof. dr. A. Visser, UMCG afdeling CTM, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV , Groningen
  • a.visser@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje