× ABONNEREN

Levensstijl en cariës bij jongeren

Door op 05-02-2016

Sociale tandheelkunde

Ondanks verbeteringen in de afgelopen tientallen jaren is cariës nog steeds de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen in Nederland, maar ook in veel andere landen. In 2005 bleek 56% van de Nederlandse 5-jarigen enige vorm van tandbederf in het melkgebit te hebben. Cariës heeft een effect op de kwaliteit van leven van kinderen, maar ook op lichaamsgewicht en groei. In dit onderzoek werd de invloed van levensstijlfactoren op cariës onderzocht bij 9-, 15- en 21-jarigen.

De data die in dit onderzoek werden gebruikt, waren verzameld in een vanaf 1987 lopend project over jeugdmondgezondheid in Nederland. Het onderzoek bestond uit het afnemen van een vragenlijst en een klinisch onderzoek en werd uitgevoerd in 4 gemeenten. In totaal waren gecombineerde data beschikbaar van 436 9-jarigen, 574 15-jarigen en 449 21-jarigen.

Voor de 9- en 15-jarigen bleek de frequentie van het overslaan van een ontbijt gerelateerd aan de cariëservaring. Ook het aantal maal poetsen op een dag was bij deze jongeren gerelateerd aan de mate van cariës. Voor de 9-jarigen was bovendien het aantal momenten op een dag dat voeding en drinken werd ingenomen ook van invloed op de hoeveelheid cariës. Geen van deze relaties werd gevonden voor de 21-jarigen. In alle leeftijdsgroepen was een relatie aanwezig tussen opleidingsniveau van moeder c.q. jongere en cariëservaring.

Geconcludeerd werd dat componenten die leiden tot meer structuur en regelmaat, zoals het dagelijks ontbijten en het beperken van het aantal voedingsmomenten, een belangrijke rol kunnen spelen in de preventie van cariës bij kinderen.

Bron

Dusseldorp E, Kamphuis M, Schuller A. Impact of lifestyle factors on caries experience in three different age groups: 9, 15 and 21-year-olds. Community Dent Oral Epidemiol 2015; 43: 9-16.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 2 - februari 2016; 108

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje