× ABONNEREN

Lezerspost

Door op 05-04-2013

Kronen en bruggen

In de bijdrage van Fokkinga et al wordt de indirect vervaardigde kroon veelal - om mij onduidelijke redenen - beperkt tot de gegoten kroon (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 81-90). Deze beperking lijkt mij onjuist. Ook de indirect vervaardigde, niet-gegoten (maar bijvoorbeeld gefraisde en opgebakken) kroon, is mijns inziens op alle plaatsen een juistere weergave van de realiteit.

P.B. Rooyackers, tandarts

Reactie

Collega Rooyakkers heeft volkomen gelijk. Overal had in plaats van 'gegoten kroon' moeten staan: 'indirecte restauratie'. Excuses van de auteurs en de (toenmalige) hoofdredacteur voor dit misverstand.

Prof.dr. C. de Baat, Ridderkerk

Informatie

Rubriek Deze maand
Publicatiedatum 5 april 2013
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 120 - editie 4 - april 2013; 180

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje