× ABONNEREN

Lezerspost - cijfers en citaten

Door op 01-02-2012

7% van de algemene bevolking heeft chronische orofaciale pijn. In een onderzoek is nagegaan of zelfgerapporteerde mechanische factoren als bruxisme, het ontbreken van gebitselementen, aangezichtstrauma en occlusiestoornissen risicofactoren zijn voor orofaciale pijn en of psychosociale factoren en symptomen die niet direct verklaarbaar zijn daarbij geen confounders zijn… pag. 95
6% van alle orale implantaten gaat verloren in het eerste jaar en 12% in de eerste 15 jaar na implantatie. Vroegtijdige herkenning van botverlies rond implantaten kan helpen het succespercentage van implantaten te verhogen…pag. 59

Informatie

Rubriek Deze maand
Publicatiedatum 1 februari 2012
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 119 - editie 2 - februari 2012 ; 052

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje