× ABONNEREN

Links- of rechtshandig: het effect van de voorkeurshand op de mondhygiëne

Door op 05-02-2016
 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

In een onderzoek werd bestudeerd in hoeverre de voorkeurshand effect heeft op de mondhygiëne links en rechts in de mond. Er werd gebruikgemaakt van tandheelkundige epidemiologische data van de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek en van speciaal hiervoor verzamelde data uit een mondzorgpraktijk. Uit de resultaten bleek dat in een populatie waarvan 85-90% rechtshandig is, aan de rechterzijde in de mond statistisch significant meer tandplaque voorkwam dan aan de linkerzijde. Separaat onderzocht bleek bij rechtshandigen statistisch significant meer tandplaque rechts dan links voor te komen en bij linkshandigen een niet statistisch significante trend van meer links dan rechts. Geconcludeerd wordt dat mondhygiëne links en rechts in de mond zeer waarschijnlijk afhankelijk is van de voorkeurshand. De verschillen tussen links en rechts in de mond bij de links- en rechtshandigen zijn echter zo klein, dat wordt betwijfeld of hiermee rekening moet worden gehouden bij het geven van mondhygiëne-instructies.

Auteursinformatie

 • C.A. Eleveld1,2, A.A. Schuller1,3
 • Uit 1het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde UMCG, 2het Tandheelkundig Centrum ‘De Kazerne’ en 3 de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
 • Datum van acceptatie: 6 juli 2015
 • Adres: mw. C.A. Eleveld,, Mussengang 35, 9711 RP Groningen
 • c.a.eleveld@student.rug.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje